Marianne Brattgjerd

Associate Professor Faculty of Nursing and Health Sciences
E-mail:
marianne.brattgjerd@nord.no
Phone:
+47 74 21 23 90
Mobile:
74212390
Office:
NAM2 2169

About me

Bakgrunn:

 • Bachelor i sykepleie, 180 stp., Høgskolen Stord/Haugesund (2001-2004)
 • Praktisk-pedagogisk-utdanning, 60 stp., Høgskolen i Nord-Trøndelag (2010-2012)
 • Helsevitenskapelig teori, 15 stp., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU (2012)
 • Erfaringsbasert kunnskap og refleksiv praksis, 7,5 stp., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU (2013)
 • Forskning på helsefremming, 7,5 stp., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU (2013)
 • Vitenskapsfilosofi, etikk og metoderefleksjon, 7,5 stp., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU (2013)
 • Kvalitative metoder, 7,5 stp., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU (2013)
 • Kvantitative metoder og statistikk, 7,5 stp., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU (2014)
 • Kvalitative metoder – Praktisk kunnskapsbygging og evaluering, 7,5 stp., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU (2014)
 • Motiverende intervju, 10 stp., Høgskolen i Nord-Trøndelag (2014)
 • Masteroppgave i helsevitenskap, 45 stp., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU (2015)
 • De norske kommunale helse-og omsorgstjenestene som forskningssetting, 3 stp., Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene MUNI-HEALTH-CARE (2016)
 • Webseminar 1-8, 2 stp., Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene MUNI-HEALTH-CARE (2016-2018)
 • PhD-kurs: Metodologi og forskningsdesign, 5 stp., Nord Universitet (2016)
 • PhD-kurs: Kvalitativ metode, 5 stp., Nord Universitet (2017)
 • Akademisk skriving. Skriveprosesser og deltakelse i akademiske dialoger, 1 stp., Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene MUNI-HEALTH-CARE (2017)
 • PhD-kurs: Vitenskapsteori, 10 stp., Nord Universitet (2017)
 • PhD-course: Reflexive and Creative Methodology, 7,5 stp., Lund University (2018)
 • Kunnskapstranslasjon og implementering: Forskningens kunnskapsbidrag og implikasjoner i og for helse- og omsorgstjenestene i kommunal sektor, 3 stp., Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene MUNI-HEALTH-CARE (2018)
 • Ph.d. i studier av profesjonspraksis, 180 stp., Nord Universitet (2016 – 2021)
 • ​Universitetspedagogikk, 10 stp., Nord Universitet (2021)

 

Kompetanseområder:

Sykepleie, legemiddelhåndtering, legemiddelregning, helsevitenskap, motiverende intervju, pedagogikk, praktisk kunnskap, vitenskapsfilosofi, kvalitative metoder, Refleksiv og kreativ metodologi, Abduktiv tilnærming

 


 

Teaching

Bachelor i sykepleie
Bachelor i vernepleie​
Ph.d. i profesjonsvitenskap

Research

- Standardisering og profesjonsutøvelse 
- Clinical Mindlines
- Pedagogikk (transformativ læring)