Arne Sørensen

Assistant Professor Faculty of Education and Arts
E-mail:
arne.sorensen@nord.no
Phone:
7402 2549
Mobile:
Office:
Levanger, G Nordlåna 2116

About me

 Jeg har vært ansatt på faggruppen kroppsøving, idrett og friluftsliv på Levanger siden høsten 2016.

Teaching

 Jeg underviser mest på kroppsøving, på MaGlu, 5 årig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag og Kompetanse for kunnskap. Jeg har også noe undervisning på studiet i Idrettsvitenskap og litt på friluftsliv. Jeg er for tiden koordinator på 3. året på lektorutdanningen og har ansvar for KRO2004, ferdighet- og prestasjonsutdanning i idretten, og KRO2005 bacheloroppgave.