Hege Vatne Arntsen

Adviser Kommunikasjonsenheten
E-mail:
hege.v.arntsen@nord.no
Phone:
+47 75 51 75 58
Mobile:
+47 907 68 206
Office:
Bodø, Hoved Campus 1004