Sølvi Kjeldsø Fastvold

Kontorsjef Faculty of Education and Arts
E-mail:
solvi.k.fastvold@nord.no
Phone:
+47 75 51 74 55
Mobile:
99485039
Office:
Bodø, Hovedbygning 342824

About me

Utdanning
Master i akvakultur, Norges landbrukshøgskole.
Videreutdanning innen prosjektledelse, ledelse og entreprenørskap.

Arbeidsansvar ved Nord universitet
Jeg er kontorsjef for studieadministrasjonen ved Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag.
Ansvar for administrering av studieadministrasjonen og støttefunksjonen til vitenskaplig ansatte relatert til studier.

Kontorsted: Bodø