Cecilie Høj Anvik

Professor Faculty of Social Sciences
E-mail:
cecilie.h.anvik@nord.no
Phone:
75517106
Mobile:
Office:
Bodø, Hovedbygning 3047

About me

Bakgrunn:

Ph.d. i sosialantropologi

Ansatt som forsker/seniorforsker ved Nordlandsforskning i perioden 1997-2018.

Ansatt ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet siden 2018.

Undervisning innen forskningsdesign og kvalitativ metode

Forskning innrettet mot utsatte grupper i velferdsstaten, spesielt unge i sårbare overganger og institusjonsbasert eldreomsorg, samt samhandling og innovasjon innen velferdstjenester.

 

Kompetanseområder:

Velferdstjenester, unge, institusjonsbasert eldreomsorg, funksjonshemming, innovasjon, samhandling

 

Undervisning og veiledning:

Undervisning på bachelor og masternivå

Veiledning på bachelor, master og Ph.d.grad

 

Forskning:

Deltar i følgende forskningsprosjekt:

​Uptake: Socio-spatial inequality among families with children with disabilities who are entitled to cash benefits and welfare services. NOVA, OsloMet. Finansiert av Norges forskningsråd, HELSEVEL (2021-23).

HIRE? A mixed-method examination of disability and employers' inclusive working life practices. NOVA, OsloMet. Finansiert av Norges forskningsråd, HELSEVEL (2018-2021). ​ 

Innovasjonspraksiser i nordnorske kommuner (innosykehjem). Nordlandsforskning. Finansiert av Regionalt forskningsfond Nord (2019-2022). ​