Sissel With Stephansen

Førstelektor Nord University Business School
E-mail:
sissel.w.stephansen@nord.no
Phone:
+47 75 51 76 62
Mobile:
Office:
Bodø, Hovedbygning A206

About me

Bakgrunn
Ansatt som lektor i finansregnskap ved Nord Universitet, Handelshøgskolen fra 2014,  kontorsted Bodø. Master i regnskaps og revisjon fra BI 2011. 10 års erfaring fra privat revisjon i EY. Konsesjon som statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører.

 

Kompetanseområder
Emner innenfor regnskap- og revisjonsfag med fokus på finansregnskap


Interesseområder

  • Regnskap
  • Praktisk regnskapsarbeid herunder de lovpålagte krav
  • Bruk av digitale løsninger i utdanning/undervsining
  • Skatt og avgift
  • Selskapsrett

Teaching

Finansregnskap, regnskapsanalyse, intern kontroll, praktisk regnskap. Veiledning av studentoppgaver, herunder praksisrapporter, bachelor- og masteroppgaver.