Birgit Røe Mathisen

Professor Faculty of Social Sciences
E-mail:
birgit.r.mathisen@nord.no
Phone:
+47 75 51 72 05
Mobile:
+47 913 76 046
Office:
Bodø, Samfunnet 306

About me

Bakgrunn:
Master i journalistikk, Universitetet i Oslo 2007
Phd i sosiologi fra Universitetet i Nordland, 2013.
Ansatt ved Journalistutdanninga fra 2012. 

20 års erfaring som journalist; av dem 14 år som frilansjournalist i Bodø

Kompetanseområder:
Journalistikk, lokaljournalistikk, den journalistiske profesjonsrollen, media og demokrati, frilansjournalistikk.

Undervisning/veiledning: 

Undervisning på bachelor: medievitenskap, frilans/innovasjon. Veiledning bacheloroppgave.

Undervisning på master: profesjonsrollen som journalist, kommentarjournalistikk, medier, meningsdanning og makt. veiledning masteroppgave

veileder phd

Emneansvar:

JOU212 Innovasjon, frilansing og arbeidsliv i endring

JOU5000 Medier, klima og miljø - offentlighet og meningsdanning

JOU305S Journalistikk, innovasjon og endring

Forskning:
​Lokaljournalistikk, næringslivsjournalistikk, kommentarjournalistikk, lokale og regionale medier, opinionsdanning og ytringsfrihet, frilansrollen og frilansjournalistikk.Publikasjoner:
​Link til Cristin