Thomas Benson

Assistant Professor Faculty of Social Sciences
E-mail:
thomas.benson@nord.no
Phone:
99276737
Mobile:
Office:
Bodø, Hovedbygning 3027

About me

Bakgrunn: 

 • Cand. jur. 1999, Advokatbevilling 2001
 • Foreleser i arbeidsrett, Universitet i Nordland, 2000-d.d.
 • Foreleser i arbeidsrett, Høgskolen i Nord-Trøndelag, 2009-d.d.
 • Advokatfullmektig/Advokat/Partner, Angell Advokatfirma AS, 1999-d.d.
 • Universitetslektor, Nord universitet, 2013-d.d.

   
 • Studieprogramansvarlig, Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling, Nord Universitet, 2013-d.d
 • Studieprogramansvarlig, Årsstudium i Offentlig, Nord Universitet, 2014-2015.
 • Emneansvarlig Arbeidsrett, Nord Universitet, 2013-d.d.
 • Timelærer og sensor, Politihøgskolen 2014-d.d. 

 

Publikasjoner

 • Arbeidsrettsboka, Thomas Benson, Fagbokforlaget januar 2008, 460 sider
 • Arbeidsrettsboka, Thomas Benson 2. utgave, april 2014, s. 584 sider
 • Krav om ansettelse, Eurojuris Informerer, nr. 1/2008, s. 4-6, april 2008
 • Fremgangsmåten ved opphør av arbeidsforholdet,
 • Eurojuris Informerer, nr. 1/2008, s. 21, april 2008
 • Permittering, Eurojuris Informerer, nr. 2/2009, s. 27-30
 • Omorganisering og omplassering, nr. 2/2014, s. 16-25
 • Ansettelsesprosessen, Eurojuris Informerer, nr.  3/2014, s. 4-11
 • Konsulentvurdering til Lærebokutvalget for høyere utdanning, for Cappelen Damm AS: Kommunalrett, Oppgaver, organisering og kontroll, (Gerd Engelsrud, Ingun Sletnes og Gunnar Jahren), 2014, 494 sider

 

Undervisning: 

 • Undervisning i arbeidsrett på bachelornivå

 

Kurs: 

 • Arbeidsrett RE105S