Anne Ringen Pedersen

Director of Academic Affairs Utdanning og studie
E-mail:
anne.r.pedersen@nord.no
Phone:
+47 75 51 72 17
Mobile:
+47 415 10 722
Office:
Bodø, Administrasjonsbygg 3.ETG

About me

Arbeidsområde:
Administrastiv ansvarlig for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Erfaring og utdanning innen ledelse, økonomi, strategi, prosjektledelse.

Har også arbeidet innenfor områder som web,
studieadminsitrasjon, lov- og forskriftsverk i UH-sektoren og kjenner sektoren godt.