Vilde Blankvoll

Academic librarian Research and development
E-mail:
vilde.blankvoll@nord.no
Phone:
+4775517161
Mobile:
Office:
Bodø, Hovedbygning 2508

About me

Arbeidsoppgaver

  • Undervisning og veiledning i litteratursøk, referansehåndtering og EndNote, m.m.
  • Arbeid med bibliotekets nettsider
  • Forskningsstøtte og utviklingsarbeid
  • Delta i den daglige driften av universitetsbiblioteket i Bodø
Utdanningsbakgrunn
  • Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra OsloMet
  • Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra HiOA