Karianne Berg

Associate Professor Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-mail:
karianne.berg@nord.no
Phone:
+47 75 51 77 51
Mobile:
Office:
LEVE 204

About me

Bakgrunn: Utdannet allmennlærer og logoped med hovedfag i pedagogikk med fordypninig i spesialpedagogikk. Har erfaring fra skole, PPT, hjerneslagsrehabilitering i spesialisthelsetjenesten og hovedsakelig fra Statped

Kompetanseområde: Logopedi med spesielt fokus på afasi og ervervede hjerneskader

Undervisning/veiledning: Underviser i innføring i logopediske emner, afasi og ervervede språkvansker på logopedutdanning. Underviser i tillegg i kvalitative metoder på master i logopedi og master i tilpassa opplæring (Levanger). Veileder masterstudenter på begge disse programmene