Bjørnar Blaalid

Researcher Faculty of Social Sciences
E-mail:
bjornar.blaalid@nord.no
Phone:
+47 75 51 77 66
Mobile:
Office:
Bodø, Hovedbygning E327

About me

Bakgrunn:
Ph.d. i sosiologi fra Fakultet for samfunnsvitenskap i Bodø (2021). 

Arbeidet som vitenskapelig assistent ved Sosiologisk institutt, UiB, og ved Uni Research Rokkansenteret (2015-2017). MSc. sosiologi fra Sosiologisk institutt, UiB (2016). BSc. sosiologi, Sosiologisk institutt, UiB (2014). BSc. idrettsvitenskap, NTNU (2013).​

Medlem av faggruppen velferd og sosiale relasjoner. Medlem av forskningsgruppen Idrett og samfunn, og forskningsgruppen sosialt arbeid ved Nord universitet.

Kompetanseområder:
Sosiologi og sosialt arbeid, med vekt på idrettssosiologiske,- velferdssosiologiske-og avvikssosiologisk orienterte temaer knyttet til rus, rusavhengighet, trener-utøver relasjoner, soningserfaringer, livsløpsprosesser og rehabilitering. Herunder områder som frivillig arbeid, frivillige organisasjoner, soningserfaringer, rehabiliteringstiltak, ulikhet, sosial inkludering, resosialisering, stigma, livsløpsperspektiv, etnografi, biografier, livshistorier og deltakende observasjon


Kurs (Ph.d. nivå):

 • ​SOS9002 Qualitative Researching
 • SOS905 Transitions to Adulthood in Times of Inequality
 • VT409E Philosophy of Science and Research Ethics
 • UV9118 Observation methodology
 • SOS9003 Sociological analysis; How to use theory in the analysis of empirical data
 • SOS9005 Sport and Society: Power, Inequality and Technology
 • PE​​​338L Universitetspedagogikk - basiskurs (Uniped)​
 • PPL Praktisk pedagogisk universitetslærerkurs (Modulbasert pedagogisk opplæring)​

Internasjonale konferanser
2020: ​Let Us Dream, Virtual Triennial ​International Conference​
2019: 14th ESA Conference, presentasjon med paper, Manchester, England 
2019: Nordic Youth Research Symposium (NYRIS), presentasjon med paper, Aarhus universitet, Danmark 
2018: XIX ISA World Congress of Sociology, presentasjon med paper, Toronto, Canada 
2018: 14th Annual Norwegian Health Sociology Conference, presentasjon med paper, NTNU
2017: Livet etter Parken, Uni Research Rokkansenteret
2017: Transition to Adulthood in Times of Inequality, presentasjon med paper, UiB, 2017

Nettverk og foreninger:

 • ​ISA, International Sociology Association
 • ESA, European Sociology Association  
 • JSN, ISA Junior Sociologists Network 
 • Norsk sosiologiforening 
 • Forskningsgruppen "Idrett og samfunn", Nord universitet
 • Forskningsgruppen Sosialt arbeid, Nord universitet
 • Faggruppen Velferd og sosiale relasjoner, FSV, Nord universitet
 • Forsa, Forening for forskning i sosialt arbeid i Norge

Teaching

Undervisning og veiledning:
Fra 2020:
 • Tekstlærer i sosiologi, Dannelsessemesteret, Nord universitet
 • Kommunikasjonseminar for sosiologi og Internasjonale relasjoner, Nord universitet
 • Emnenasvarlig, Metodologi og samfunnsanalyse, Bachelor i sosiologi, Nord universtet
 • Emneansvarlig, Mentorskap i flerkulturell praksis, Nord universitet
 • Koordinator for undervisningsprosjektet "Nattergalen" 
  (drives av Bufdir) ved Nord universitet (2020/2021)​
 • Praksisveileder, Bachelor i sosialt arbeid og Bachelor i barnevern, Nord universitet
 • Veileder, Bachelor i sosialt arbeid og Bachelor i barnevern, Nord universitet
 • Veileder, Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse, Nord universitet
Fra 2015:
 • Veileder/mentor, Bachelor i sosiologi, Sosiologisk institutt, UiB
 • Seminarlærer (vit.ass), Bachelor i sosiologi, Sosiologisk institutt, UiB

Forskerformidling:

​2021: Internundervisning Ph.d.-prosjekt, Ruspoliklinikk Nordlandssykehuset HF, Avdeling for rus, psykiatri og av​hengighet (ARPA)
​2020: Formidling av eget Ph.d.-prosjekt, Årsstudium i sosiologi, Nord universitet
2020: 'Forskningsdrops', presentasjon, Fagmiljøet i sosialt arbeid, praksisdag for veiledere og sosionom, Nord universitet
2019: Bokseminar,  presentasjon av Howard S. Beckers bok Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, Nord universitet
2018: Forskningsdagene, "Lån en forsker", formidling av eget Ph.d.-prosjekt, ​Saltdal VGS


Utmerkelser/tildelinger:
 • 2021: Talentstipend/overgangsstipend Ph.d., "Beholde talenter", tildelt av ​Nord universitet avdeling Forskning og utvikling​​
 • 2020: Prisen 'Beste populærvitenskapelig formidling stipendiater', tildelt av faggruppen velferd og sosiale relasjoner, Fakultet for samfunnsvitenskap
 • 2019: Prisen 'Beste formidler', Kategori: Stipendiater, tildelt av faggruppen velferd og sosiale relasjoner, Fakultet for samfunnsvitenskap
 • 2019: Mobilitetsstipend, forskningsopphold i Danmark, Center for Rusmiddelforskning, Århus universitet, tildelt av Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap
 • 2018: Finalist, 2.plass, 'Forsker Battle' - Forsker Grand Prix, Sinus i Stormen, Bodø 
 • 2015: Mastergradsstipend, tildelt av Uni Resarch Rokkansenteret 

Research

Forskning og prosjekter:

​LESAB-prosjektet: Ledelse, samskap​​ing og bærekraft. Delprosjekt; Frivillig sektor, faggruppe Ledelse og innovasjon, Nord universitet, 2021

- COMPEN-Project, Soningsforhold og soningspolitikk i Norge og England, University of Cambridge and Institute of Criminology, 2017

Dagskonferanser:

- Kor blir det av ettervernet i Bodø? Fokus på ettervern og veien videre for mennesker med rus og psykisk helseutfordringer, Kirkens Bymisjon Bodø (2018)

- Rolle i tverrfaglig forebyggende arbeid med ungdom i risiko (2018)

Unge i Risiko, sammen om ungdom (2017)​