Anna Katharina Jacobsson

Associate Professor Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-mail:
katharina.jacobsson@nord.no
Phone:
+47 74 02 26 79
Mobile:
Office:
Levanger, C Nylåna 3202

Teaching

Jag undervisar inom Specialpedagogik och vetenskapsteori och metode samt på Rektorsprogrammet.

Research

Min forskning riktar sig om skolförbättring, professionsutveckling och specialpedagogik