Moonika Raja

Doctoral Research Fellow Faculty of Nursing and Health Sciences
E-mail:
moonika.raja@nord.no
Phone:
75517765
Mobile:
Office:
Bodø, Samfunnet 229

About me

Jeg er stipendiat ved Nord Universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap og Early Stage Researcher ved EU-prosjekt INNOVATEDIGNITY. Jeg kommer fra Estland og er utdannet som klinisk logoped. Jeg har mange års erfaring å jobbe med nevrologiske pasienter i en av de største sykehusene i Estland. Mest med voksne som har fått svelge- eller talevansker etter hjerneslag. Jeg har også mye erfaring å jobbe med eldre mennesker både i Estland og i Norge. INNOVATEDIGNITY er første Eu-finansiert prosjekt i omsorg. Vi forsker temaene som ferdighet, omsorg og velvære hos eldre mennesker i digitalt styrt verden. 15 phd studenter som jobber i 5 europeiske land og 9 forskjellige universiteter er med på dette prosjektet.

Research

2022

Raja, M., Uhrenfeldt, L., Galvin, K.T. & Kymre, I.G. (2022). Older adults` sense of dignity in digitally led healthcare. Nursing Ethics, 1-12. doi:10.1177/09697330221095140

2021

Raja, M., Bjerkan, J., Kymre, I.G., Galvin, K.T. & Uhrenfeldt, L. (2021b). Telehealth and digital developments in society that persons 75 years and older in European countries have been part of: a scoping review. BMC Health Services Research, 21:1157. doi:10.1186/s12913-021-07154-0

Raja, M., Bjerkan, J., Kymre, I.G., Galvin, K.T. & Uhrenfeldt, L. (2021a). The digital development within society that persons of 75 years and older in European countries have been part of: A scoping review protocol. Journal of Nursing Education and Practice, 11(6): 9-15. doi:10.5430/jnep.v11n6p9