Sverre Andreassen Bjørbæk

Advisor Faculty of Nursing and Health Sciences
E-mail:
sverre.a.bjorbak@nord.no
Phone:
+4775517157
Mobile:
Office:
Bodø, Samfunnet 231

About me

Administrativ kontaktperson for Faggruppe Helseberedskap og akutt behandling

Studieveileder for Bachelor i sykepleie, deltid

Studieveileder for Bachelor i paramedisin

Praksisansvarlig for Bachelor i paramedisin​

Saksbehandling av studentsaker. Godkjenningssaker, permisjon, individuelle utdanningsplaner, studierett, praksisregistrering, 4. forsøk eksamen, saksforberedelse før oversendelse til Klagenemda.