Camilla Sandvik

Associate Professor Faculty of Education and Arts
E-mail:
camilla.sandvik@nord.no
Phone:
+47 7402 2791
Mobile:
Office:
Levanger, C Nylåna 4.217

About me

Bakgrunn:

Cand.polit. med hovedfag i psykologi (NTNU, 1998), Ph.D. i samfunnsernæring (UiO, 2010).

Arbeidet som rådgiver ved Statens institutt for folkehelse; seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet og ved RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene); nasjonal ekspert i EU-kommisjonens generaldirektorat for helse og forbrukerspørsmål i to perioder, med ansvar for fagområdet public health nutrition (samfunnsernæring). 

Førsteamanuensis i ernæring, mat og helse ved Nord siden 1. april 2017.

Kompetanseområder:

 • Samfunnsernæring
 • Ernæring og kosthold
 • Mat og helse
 • Bærekraftig utvikling og mat
 • Smak og smaksutvikling
 • Tidlig innsats i skolefaget mat og helse
 • Forebyggende helsearbeid
 • Folkehelsearbeid og folkehelsepolitikk
 • Folkehelse og livsmestring
 • Sosial ulikhet i helse
 • Helseatferdsteorier
 • Strukturell likningsmodellering
 • Overvekt og fedme
 • Spiseforstyrrelser
 • Leder av Mat og helse i skolen - Innherred lokallag


Teaching

Undervisning/ veiledning:

Mat og helse 1 for 1.- 7. trinn, ved lærerutdanningen, Nord

Mat og helse 1 for 5.-10. trinn, ved lærerutdanningen, Nord

Idrett og helse i et samfunnsperspektiv, master i kroppsøving- og idrettsvitenskap

Ernæring, fysisk aktivitet og folkehelse

Fysisk aktivitet og helse

Sosiale ulikheter i helse

Om spiseforstyrrelser hos skoleelever – hva bør lærere vite, og hva kan de gjøre?

Research

Forskning:

Tidlig innsats i skolefaget mat og helse (pågående prosjekt)

Kommunale tilbud til voksne med lettere og moderate psykiske helseplager (2016-2018) i samarbeid med Sintef Helse, på oppdrag fra KS

Morgendagens omsorgsutfordringer (2014-2015); FoU-oppdrag for Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, for Ressurssenter for omstilling i kommunene

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner (2014-2015) for Ressurssenter for omstilling i kommunene, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Pro Children - Promoting and Sustaining Health through Increased Vegetable and Fruit Consumption among European Schoolchildren (2002-2006) 

Publikasjoner:

Lenke til Cristin