Cathrine Fredriksen Moe

Associate Professor Faculty of Nursing and Health Sciences
E-mail:
cathrine.f.moe@nord.no
Phone:
+47 75 51 79 05
Mobile:
Office:
Bodø, Hovedbygning E226

About me

Jeg er førsteamanuensis i psykisk helsearbeid ved Nord universitet.


Utdanning
Jeg er utdannet sykepleier, har videreutdanning i psykisk helsearbeid, master i klinisk sykepleie og ph.d i studier av profesjonspraksis. 


Forskningsinteresser

Mine forskningsinteresser er arbeid og psykisk helse, psykisk helsearbeid, recovery, implementeringsforskning, rehabilitering og hverdagsrehabilitering. Metodologisk jobber jeg mest med kvalitativ forskning.