Catrine Torbjørnsen Halås

Førsteamanuensis Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-mail:
catrine.t.halas@nord.no
Phone:
+47 75 51 75 63
Mobile:
+47 971 80 016
Office:
Bodø, Hoved Campus 340609

About me

Arbeidserfaring:
Senterleder Senter for praktisk kunnskap, Nord Universitet 2017 og 2019

Programansvarlig ph.d i studier av profesjonspraksis, Nord Universitet 2017                                                 

Førsteamanuensis Universitet i Nordland siden 2012
Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nordland 1996-2011
Saksbehandler og leder ved Grorud sosialkontor i Oslo kommune, 1989 - 1996

Utdanning:
PhD i studier av profesjonspraksis, 2012
Mastergrad i praktisk kunnskap, 2006
Veilederutdanning, 1994
Administrasjons- og ledelsesutdanning, 1992
Sosionomutdanning, 1989

Verv og annet:
Diverse råds- og styreverv, Fellesorganisasjonen, Universitetet i Nordland og Kirkens Bymisjon.
Prosjektledelse Kunnskap og Brubygging, Småkommuneprosjektet og www.ungdomisvevet.no.

Kompetanseområder:
Barn og unge: Flerfaglig arbeid med ungdom i i sårbare livssituasjoner og barn og unges medvirkning og deltakelse

Praktisk kunnskap: Kunnskapsutvikling og læring i praksis, faglig veiledning, erfaringslæring, 

Kvalitativ metode med særlig fokus på deltakerbasert og handlingsorientert forskning, etnografiske og narrativ tilnærming.​

Teaching

  • Master for praktisk kunnskap 
  • Phd I studier av profesjonspraksis
  • Flerfaglig arbeid med ungdom i sårbare livssituasjoner
  • Kunnskapsutvikling og læring i praksis

Research

The Dialogue café as a participatory method in research. Antatt kapittel på Palgrave Maxmilliam. Kommer våren 2021.

Barn og unge som utforskere i aksjonsforskning" Antatt kapittel, kommer Fagbokforlaget våren 2021.

Praktisk kunnskap som fag og forsningsfelt.  Redaktør sammen med Kåre Fuglseth og forfatter av 4 kapiter. Kommer på Universitetsforlaget 2021.

Unicef rettighetsskoler og barnevennlige kommuner.

Dialogisk praxis: Prosjektleder for samarbeidsprosjekt med kommuner i Nordland og tre fakultet ved Nord Universitet.

Bruk av skjønnlitteratur i profesjonsutdanning og forskning: Samarbeidsprosjekt med Irland, Danmark og Sverige. 

Hvordan avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn? Et samarbeid med Politihøgskolen, Bodø kommune, Bodin videreående skole, politiet, Fylkesmannen i Nordland. 

"Praxeology – an ethnographic approach to research in  practical knowledge​". Antologikapittel planlagt utgitt 2021.

​Jeg er også veileder for fire ph.d prosjekter, derav to offetnlig ph.d:  Cathrine Ask, i Bodø kommune, Berit Nonskar, Rana kommune, Hilde Kjelsrud, Nord Universitet, trafikklærerutdanningen og Ragnvald Holst Larsen, Oslo Met.