Cecilie Høj Anvik

Førsteamanuensis Faculty of Social Sciences
E-mail:
cecilie.h.anvik@nord.no
Phone:
75517106
Mobile:
Office:
Bodø, Hovedbygning 3047

About me

Bakgrunn:

Ph.d. i sosialantropologi

Ansatt som forsker/seniorforsker ved Nordlandsforskning i perioden 1997-2018.

Ansatt ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet siden 2018.

Undervisning innen forskningsdesign og kvalitativ metode

Forskning innrettet mot utsatte grupper i velferdsstaten, spesielt unge i sårbare overganger og institusjonsbasert eldreomsorg, samt samhandling og innovasjon innen velferdstjenester.

 

Kompetanseområder:

Velferdstjenester, unge, eldre, barnevern, innovasjon, samhandling

 

Undervisning og veiledning:

Undervisning på masternivå

Veiledning på bachelor, master og Ph.d.grad

 

Forskning:

Deltar i følgende forskningsprosjekt:

  • Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov om koordinerte tjenestetilbud til personer med sammensatte tjenestebehov. Norges forskningsråd, HelseVel 2019
  • Tilstand og utfordringer i den norske velferdsmodellen, Velferdsforskningsprogrammet 2018-2019, FSV
  • Sosial innovasjon i sykehjem. Samarbeid med Nordlandsforskning, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Aalborg Universitet, Norges forskningsråd, PraksisVel, 2016-2019.

http://nordlandsforskning.no/pagaende/sosial-innovasjon-i-sykehjem-article3314-185.html

  • Complete - Gode psykososiale læringsmiljø bedrer gjennomføring i den videregående skolen

Nordlandsforskning, 2016-2019.

http://nordlandsforskning.no/pagaende/complete-gode-psykososiale-laringsmiljo-bedrer-gjennomforing-i-den-videregaende-skolen-article5565-185.html

  • Making Collaboration Work. Promoting innovative networking initiatives in local and regional child welfare and protection services, 2017-2019.

https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-samfunnsvitenskap/faglige-sentre#&acd=7b5ec837-a96b-bc4c-d31a-02b592dc619d

  • Modeller for beste og neste inkluderingspraksiser mellom arbeidsgivere og NAV. Samarbeid med Nordlandsforskning og NOVA, OsloMet, 2017-2019.