Eivind Karlsen

Senior lecturer Faculty of Social Sciences
E-mail:
eivind.karlsen@nord.no
Phone:
+47 75 51 76 25
Mobile:
Office:
Bodø, Torggården 207

About me

Bakgrunn:
Cand. polit. i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø (1996). Ansatt ved Nordlandsforskning som forsker 1997-2008 med hovedvekt på kommunalforskning og utdanningsforskning. Ansatt ved FSV siden 2008.

Kompetanseområder:
Politisk teori, demokrati, velferdsstat, liberalisme.

Undervisning/veiledning:
Undervisning i nordlige studier og nordisk politikk og samfunn.
Programansvarlig for Bachelor of Circumpolar Studies.

Forskning:
For tiden involvert i forskningsprosjektet NORRUSS, leder for delprosjektet Russian Students in Norway.