Ellisiv Flatval

Senior Advisor Kommunikasjonsenheten
E-mail:
ellisiv.flatval@nord.no
Phone:
+47 75 51 78 19
Mobile:
+47 952 13 714
Office:
Bodø, Administrasjonsbygg 3.ETG

About me

Lederstøtte, kommunikasjon og formidling.