Grete Modell Grande

Assistant Professor Faculty of Education and Arts
E-mail:
grete.m.grande@nord.no
Phone:
+47 7402 2562
Mobile:
Office:
Levanger, C Nylåna 4.328

About me

Av utdanning er jeg allmennlærer med tilleggsutdanning i kunst og håndverk, mat og helse, middelhavsmat, entreprenørskap og innovasjon i skolen og utviklings- og læringsarbeid​ i skolen. I tillegg har jeg en master i tilpasset opplæring​.

Jobbet i grunnskolen fra 1991-2018, ansatt ved Nord universitet fra 1.januar 2017.

Jobber med Mat- og helserelaterte undervisningstema for grunnskolelærerutdanninga og barnehagelærerutdanninga.

Sitter som nestleder i landsstyret for organisasjonen Mat og helse i skolen (Mat og helse – Mat og helse i skolen)​, som også er tilknyttet Samarbeidsforum for praktiske og estetiske fag (Samarbeidsforum (sef.no)​). Er medlem det nasjonale nettverket for lærere i mat og helse i U/H-sektoren, og medlem i Mat og helse i skolen - Innherred lokallag.

Kompetanseområder:
 • Mat og helse i skolen
 • Didaktisk arbeid i mat - og helsefaget
 • Matens pedagogiske muligheter
 • Grunnleggende ferdigheter i mat og helse
 • Grunnleggende matlagingsmetoder og teknikker
 • Konservering 
 • Utforskende undervisning i mat og helse
 • Entreprenørskap i mat og helse
 • Smak og sensorikk
 • Kostholdsplanleggeren
 • Matvareallergi og intoleranse
 • Kostholdsplanleggeren
 • Årsplanlegging
 • Samisk mat og kultur i mat og helse

Teaching

Underviser i Mat- og helserelaterte undervisningstema for grunnskolelærerutdanning (GLU og MaGlu), for barnehagelærerutdanninga (BLU), samt i uteområdet som læringsarena (UTOLA).​

​med hovedvekt på:

Mat og helse 1 for 1.- 7. trinn, og Mat og helse 1 for 5.-10. trinn, ved lærerutdanningen, Nord.​​

Veileder og sensurerer FoU-oppgaver, bachelor- og masteroppgaver i tema tilknyttet mat og helse.


Research

​Er tilknyttet forskergruppa om Skolehage ved Nord

Er tilknyttet forskergruppe om samisk mat og kultur på tvers av U/H-institusjoner

Grete Modell Grande - Nord universitet