Hanne Thommesen

Dekan Faculty of Social Sciences
E-mail:
hanne.thommesen@nord.no
Phone:
+47 75 51 70 11
Mobile:
+47 482 71 059
Office:
Bodø, Hovedbygning 3041

About me

Bakgrunn:
Phd i sosiologi fra Høgskolen i Bodø.
Professor i sosialt arbeid fra 2013.
Har arbeidet ved Høgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland siden 1998.
Virker for tiden som Dekan ved FSV.

Kompetanseområder:
Hverdagslivsforskning, sosiale problemer, rehabilitering, velferdstjenester og individuell plan.

Undervisning/veiledning:
Leder av fakultetet
Arbeider med administrasjon og ledelsesoppgaver
Underviser på dannelsessemesteret
Veiledning av Phd-studenter