Hans Petter Andersen

Senior lecturer Faculty of Education and Arts
E-mail:
hans.p.andersen@nord.no
Phone:
+47 74 02 27 33
Mobile:
Office:
Levanger, C Nylåna 4.307

About me

Bakgrunn
Jeg er utdannet ressursgeograf fra Universitetet i Oslo, og har dessuten statsvitenskap og utviklingsgeografi i fagkretsen. Jeg har ellers gjennomført førstelektorprogram ved NTNU, og kurs i vitenskapsteori ved HINT.
Jeg har jobbet ved Nord universitet (Høgskolen i Nord-Trøndelag) siden 1996. Før det arbeidet jeg ved Høgskolen i Østfold og i Statnett.

Undervisning
Jeg underviser i samfunnsfag i grunnskolelærerutdanningen. Jeg regner geografi fagdidaktikk som mitt spesialfelt. Ellers underviser jeg i et bredt spekter av temaer. Det omfatter både internasjonale temaer som globalisering, fattigdom og globale miljøkonflikter, og mer lokalt orienterte temaer som stedsidentitet og bruk av nærmiljøet som læringsarena.

Faglig koordinering
Jeg har vært studieleder, og har opp gjennom årene hatt en rekke koordineringsoppgaver. For tiden er jeg trinnkoordinator for fjerde studieår GLU. En sterkere integrasjon mellom fag og praksisfeltet har vært den sentrale målsettingen for meg i disse arbeidsoppgavene.

Utviklingsarbeid
Jeg har drevet utviklingsarbeid både knyttet til geografi fagdidaktikk, og til mer tverrfaglige prosjekter som uteskole og miljøundervisning. Følgende eksempler kan nevnes: Sammenligning som undervisningsmetode, tettstedet som læringsarena, metakognitive læringsstrategier i samfunnsfag (tren tanken), og grunnleggende ferdigheter i uteskole og samfunnsfag. For tiden jobber jeg spesielt med dybdelæring.