Ingvill Bjørnstad Åberg

Stipendiat Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-mail:
ingvill.b.aberg@nord.no
Phone:
7402 2617
Mobile:
Office:
Levanger, G Nordlåna 2202

About me

Kompetanseområder
Sosialantropologi       
Kulturteorier
Demokrati og medborgerskap
Sosial rettferdighet
Samfunnsfagdidaktikk
Grunnleggende norsk som andrespråk
Grunnleggende samfunnsfaglig teori og metode

Bakgrunn
Mastergrad i sosialantropologi, UiB
Norsk som andrespråk, UiB
Lektor med norsk og samfunnsfag, HiØ

Teaching

Samfunnsfaglige emner på grunnskolelærerutdanninga og barnehagelærerutdanninga.

Research

I PhD-avhandlinga undersøker jeg hvordan ulike oppfatninger av mangfold og forskjellighet kan ha betydning i samfunnsfagundervisning.