Kåre Haugan

Professor (docent) Faculty of Education and Arts
E-mail:
kare.haugan@nord.no
Phone:
+47 74 02 26 41
Mobile:
Office:
Levanger, C Nylåna 4.313

About me

Utdanning:  

Cand.mag.-grad fra 1986 (kjemi, biologi, matematikk), cand.scient.-grad i 1988 (proteinkjemi og planteceller) og dr.scient-grad i 1993 innen molekylærgenetikk (kontroll av plasmidreplikasjon). Ettårig PPU fra 1993. Utenlandsopphold ved Universitetet  i Århus (3 mnd) og UCSD, California (6 mnd.).

 

Kompetanseområder:

Molekylærbiologi, kjemi, feltbiologi og undervisning i naturfag.

 

Undervisning:

Kjemi og feltbiologi i naturfag ved grunnskolelærerutdanningen (GLU 1-7 og 5-10). Veiledning på bachelor- og master.

 

Forskning:

For tiden involvert i følgende prosjekter:

  • Lærerstudenters læring om og misoppfatninger av kjemiske reaksjoner.
  • Artslære hos lærerstudenter og grunnskoleelever.
  • Sørsamisk etnobotanikk.