Kåre Sigvald Fuglseth

Professor Faculty of Education and Arts
E-mail:
kare.s.fuglseth@nord.no
Phone:
+47 75 51 77 13
Mobile:
909 56 357
Office:
Bodø, Hovedbygning 340608

About me

Professor i studiar av profesjonspraksis (praktisk kunnskap, KRLE-faget, RLE). Senter for praktisk kunnskap, Bodø.
Lektorutdanning frå Universitetet i Trondheim 1987 (filosofi, fransk, religion og klassiske språk). 
Dr. art. i kristendomskunnskap NTNU 2002. 
Tilsett ved lærarutdanninga i Bodø sidan 1999. 

Teaching

KRLE-faget grunnskulelærarutdanninga
RLE i PEL-modulen
Master i praktisk kunnskap

Research

Profesjonspraksis