Kristine Solli

Higher executive officer Kommunikasjonsenheten
E-mail:
kristine.solli@nord.no
Phone:
+47 75 51 71 37
Mobile:
Office:
Bodø, Administrasjonsbygg 3.ETG