Line Kolås

Associate Professor Faculty of Social Sciences
E-mail:
line.kolas@nord.no
Phone:
+47 74 11 22 26
Mobile:
Office:
Levanger, G Nordlåna 3132

About me

Jeg er førsteamanuensis og fagperson med engasjement for undervisning og forskning innen IT, pedagogisk bruk av digitale verktøy, kvalitativ forskning og utdanningsforskning. 

Jeg var prosjektleder for P3 – Learning through construction i Excited – senter for fremragende IT-utdanning i perioden 2017-2021, og fortsetter som klyngeleder for klynge 2 - Pedagogikk innen IT-utdanning fra 2022 (Excited). 

Min faglige kompetanse er innen design av e-læringssystemer, pedagogisk bruk av IKT, profesjonsfaglig digital kompetanse, kvalitativ forskningsmetodikk, IT-utdanning / IT fagdidaktikk og utdanningsforskning. 

I 2021 ble jeg anerkjent som merittert underviser ved Nord universitet.

Teaching

Jeg underviser for øyeblikket i studieprogrammene "Spill og opplevelsesteknologi" og Masterfordypningen innen profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10. trinn" ved masterstudiet "Tilpasset opplæring".   

I tillegg er jeg veileder på doktorgradsprosjekt. 
Research

Internasjonale prosjekter:

 • ActivEd (2011-2014): Erasmus intensive programme. Educational videos. Samarbeid med Haapsalu College, EE, Winchester University, UK og University College Syddanmark, DK. 
 • CoTech (2010-2012): Et utviklingsprosjekt finansiert av NordPlus. Samarbeid med Haapsalu College, Estland og University College Syddanmark, Danmark.
 • QUIS (2005-06): QUIS – Quality, Interoperability and Standards in e-learning. (EU-prosjekt under “The eLEARNING programme", DG EAC/26/04).  
 • E-LEN (2003-04): E-LEN (EU-prosjekt under Socrates programmet, ref.nr: 101421-CY-2002-1-CY-minerva-mmp)

Nasjonale prosjekter:

 • SFU Excited​Klyngeleder for klynge 2 - Pedagogy in IT education, som er en av tre klynger i senterets andre periode (2022-2026).​
 • SFU Excited. Prosjektleder for P3 - Learning through construction (2016-2021), som er ett av fem prosjekter i Senter for fremragende undervisning Excited ved NTNU og Nord universitet.
 • Studenter som forskningsteam (2017-18). Norgesuniversitetsprosjekt. Utprøving av forskningsmetoder som pedagogiske metoder.
 • Interaktivt virtuelt feltarbeid (2017-18). Norgesuniversitetsprosjekt, med fokus på bruk av 360 graders bilde og video i kurs med feltarbeid.
 • E-læring i landbruket (2016).
 • Det digitale bibliotek (2015-16).
 • Å tolke et gevir (2013-2014).
 • VisPed (2012-13).
 • PLN – Personlige læringsnettverk (2012-13).
 • SAK 7 – teknologi. 
 • Nærproduksjon av video (2011-12). Finansiert av Norgesuniversitetet.
 • Kreativ leik med IKT
 • Kreativ bruk av LMS (2005-06). ​