Lise Marie Rønningen

Doctoral Research Fellow Faculty of Social Sciences
E-mail:
lise.m.ronningen@nord.no
Phone:
7421 2361
Mobile:
Office:
LEVE 101

About me

Jeg har en mastergrad i sosialantropologi fra NTNU. Masteroppgaven er basert på feltarbeid i Øst-Afrika. Etter mastergraden har jeg flere års arbeidserfaring fra asylmottak, som nestleder, informasjonsansvarlig, bosettingsansvarlig. Fra 2016 har jeg jobbet ved sykepleierutdanningen ved Nord Universitet, og undervist i samfunnsvitenskapelige fag.

Innen 2022 vil jeg være ferdig med en doktograd i sosiologi. I denne utforsker jeg det flerkulturelle møtet i helsetjenestene, med spesielt fokus på kvinner med flyktningbakgrunn.