Martin Stokke

Assistant Professor Faculty of Education and Arts
E-mail:
martin.stokke@nord.no
Phone:
+4774022855
Mobile:
Office:
Levanger, G Nordlåna 4.327

About me

Jeg er utdannet grunnskolelærer og spesialpedagog, men flere års erfaring fra grunnskolen. Mine kompetansefelt er primært utfordrende atferd, relasjonsorientert klasseledelse og kommunikasjon. 


Jeg underviser i master i tilpasset opplæring (spesialpedagogikk), med tilholdssted på Levanger. 

Research

Granone, F., & Stokke, M. (2021). Models, Structures and Analogical Thinking in Early Childhood Education and Care and Primary School: A Qualitative Study on Teachers’ Perception about Those Concepts. Creative Education, 12, 2505-2517. https://doi.org/10.4236/ce.2021.1211187