Ørjan Hagen

Head of research division Faculty of Biosciences and Aquaculture
E-mail:
orjan.hagen@nord.no
Phone:
+47 75 51 74 52
Mobile:
Office:
Bodø, Hoved Campus 2086

Teaching

Ansvarlig eller bidrar inn i undervisningen av følgende emner:
 
Hav 2002 - Fiskerenæring og produktkvelitet
PRA 2005 - Praksis i havbruksnæringen
BI127F  - Produksjonsbiologi
AK322F - Fiskemuskelkvalitet

Research

Forskning innen fagområdene: 
- Sjømatkvelitet
- Fôr og ernæring hos fisk
- Fôrråstoff til fiskefôr
- Utvikling og vekst av tidlige stadier av fisk