Synnøve Dalmo Tollåli

Senior Advisor Faculty of Nursing and Health Sciences
E-mail:
synnove.d.tollali@nord.no
Phone:
+47 75 51 72 63
Mobile:
Office:
Bodø, Samfunnet 229

About me

Studierådgiver og administrativ kontakt for Master i Helsevitenskap, Master i klinisk sykepleie, master i spesialsykepleie og ph.d i studier av profesjonskunnskap.

Min utdanningsbakgrunn er: Hovedfag i Offentlig Politikk og Administrasjon (1991), Cand.mag med Off.pol.og adm/sosialøkonomi/EDB