Disputas Anne Marit Valle - PHS

23 October 2014 10:00 - 23 October 2014 16:00

Auditorium Elsa Laula Renberg (A12)

Anne Marit Valle skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland

Tittel på avhandlingen:
«Lærerens intuitive handlingskompetanse.»

Tema for prøveforelesningen:
«Studier av pedagogisk praksis – mellom teori og empiri

Prøveforelesning: Klokken 10.00 - 10.45


Disputas: Klokken 12.00

 

Bedømmelseskomiteen har bestått av førsteamanuensis Catrine Torbjørnsen Halås (leder), Universitetet i Nordland, fil.dr. Eva Schwarz, Södertörns högskola og professor emeritus Jens-Ivar Nergård, Universitetet i Tromsø

 

Hovedveileder har vært førsteamanuensis Bjørg Mari Hannås