Disputas Catrine Torbjørnsen Halås - PHS

11 May 2012 10:00 - 11 May 2012 16:00

Auditorium Elias Blix (A13)

Catrine Torbjørnsen Halås skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (PhD) ved Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland

Tittel på avhandlingen:
”Ungdom i svev – Å oppdage muligheter med utsatte unge”
 
Tema for prøveforelesningen:
”Profesjonsrollen – i spenningsfeltet mellom forskning og lokalt samfunnsarbeid”

Tid for prøveforelesning: kl 10.00

Tid for disputas: kl 12.00 

Bedømmelseskomiteen:
Professor Jens-Ivar Nergård (leder), Universitetet i Nordland
Professor John Lundstøl, Universitetet i Agder
Dosent Lisa Öberg, Södertörns högskola.