Disputas Elena Zhurova

13 October 2015 10:00 - 13 October 2015 15:00

Auditorium Petter Thomassen (A5), Universitetet i Nordland

Elena Zhurova skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Nordland tirsdag 13. oktober 2015.

Tittel på avhandlingen:
Environmental Performance Reporting of Russian Oil and Gas Companies

Tittel for prøveforelesningen:
How to measure environmental influence? Challenges, approaches and implications for corporate reporting

Tid for prøveforelesningen: kl 10.00
Tid for disputas: kl. 12.00


Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor PhD Jukka O. Pellinen, Jyväskylä University, School of Business and Economics, Finland
Professor PhD Olga Solovyeva, Moscow State University, Economic Faculty, Russia
Post Doc PhD Andrei Mineev, HHB

Veiledere:
Hovedveileder: Professor Frode Mellemvik, Handelshøgskolen UiN
Biveileder: Professor Toomas Haldma, Universitetet i Tartu, Estonia

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Grete Knudsen, e-post: Grete.Ingemann.Knudsen@uin.no,  
tlf. 75 51 76 77.