Disputas Johanne Alteren - PHS

28 October 2010 10:00 - 28 October 2010 16:00

Auditorium Elias Blix (A13)

Johanne Alteren skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosopiae Doctor (PhD) ved Profesjonshøgskolen, Høgskolen i Bodø.
Dette er den første disputasen til PhD i studier av profesjonspraksis ved  Profesjonshøgskolen.

Tittel på avhandlingen:
”Følelser er fornuft—Sykerpleierutdanningen mellom gjerning og tekst”

Tema for prøveforelesning:
”I hvilken forstand et et phronesisk forskningsperspektiv egnet til at uddybe
forståelsen af professionspraksis?”

Tid for prøveforelesing: kl. 10.00

Tid for disputas: kl. 12.00