Disputation Kjersti Karijord Smørvik - HHB

15 December 2014 10:00 - 15 December 2014 12:00

 

Kjersti Karijord Smørvik will hold a trial lecturer and defend her thesis for the degree Philosophiae Doctor (PhD) at the Business School, Monday 15th of December 2014.

Thesis title:
Opplevelsesskaping i dynamiske opplevelsesrom: En studie av turisters opplevelser på Hurtigruten.

Trial lecture title:
Diskuter og forklar reisendes opplevelser på Hurtigruten ut fra modellen 'Opplevelsesskaping som fortolkende runddans i opplevelsesrommet

Members of the assessment committee
Professor, Dr. Jon Sundbo, Roskilde University, Denmark
Professor, Dr. Lena Mossberg, Business School, Gøteborgs University, Sweden
Professor, Dr. Øystein Jensen, Norwegian Hotel University College, UiS/HHB (leader)

Supervisors:
Primary supervisor: Associate Professor Frank Lindberg, HHB, UiN
Co-supervisor: Professor Mehmet Mehmetoglu, NTNU