Galice Guillaume Hoarau

Professor Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-mail:
galice.g.hoarau@nord.no
Phone:
+47 75 51 74 97
Mobile:
Office:
Bodø, Hoved Campus 2003