This page is not available in English

Realkompetanse

Dersom du ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan du søke om studieplass på bakgrunn av realkompetanse.

For opptak til universiteter og høgskoler er det krav om generell studiekompetanse. Det kan gjøres unntak fra dette kravet på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er kunnskap og ferdigheter du har skaffet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter. ​

Dette gjelder kun opptak til bachelorstudier, årsstudier og kortere studier der opptakskravet er generell studiekompetanse. Kan man søke om opptak til et studieprogram på bakgrunn av realkompetanse, står dette i opptakskravet til studiet. Opptakskravet finner du på nettsiden til det aktuelle studiet.

Hvis studiet har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse, må du dekke de spesielle opptakskravene selv om du søker på bakgrunn av realkompetanse.

Du kan ikke få opptak på bakgrunn av realkompetanse dersom studiet har krav om et visst antall skolepoeng, som for eksempel ved grunnskolelærer-, faglærer- og lektorutdanningene.

 • Søker du på bakgrunn av realkompetanse, må du dekke ​alle disse punktene:

  • ​​​Du har ikke generell studiekompetanse. Du kan lese om generell studiekompetanse på nettsidene til Samordna opptak.
  • Du er 25 år eller eldre i løpet av kalenderåret du søker.
  • Du må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk. Søkere som har utdanning fra Norge eller et annet nordisk land må dokumentere norsk​ og engelsk fra minimum 1. året på videregående skole. Søkere med utdanning fra utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk på nivå med generell studiekompetanse.​
  • Du må dokumentere minst 5 års lønnet og relevant arbeidserfaring til studiet det søkes på. Hvis du har jobbet deltid, må dette kunne omregnes til minimum 5 års heltidsarbeid. ​

  Inntil 2 år av 5 års kravet kan dekkes av ulønnet arbeidserfaring som for eksempel førstegangstjeneste eller omsorg for egne barn, utdanning eller lignende.

 • For å søke på bakgrunn av realkompetanse må du huke av for realkompetanse som utdanningsbakgrunn i søknaden din. Du må laste opp dokumentasjon som viser at du har nødvendige faglige forutsetninger til å gjennomføre studiet du søker på. 

  Real​kompetansevurderinger er svært arbeidskrevende. Samordna opptak har derfor satt 1. mars som søknadsfrist og 20. mars som frist for innsending av dokumentasjon. Disse fristene gjelder også når du søker på studier gjennom det lokale opptaket vårt i Søknadsweb.  ​

 • Du må laste opp følgende dokumentasjon i søknaden: 

  • ​Gyldig arbeidsattest signert av arbeidsgiver. Attesten må inneholde stillingsbeskrivelse, tidsrom for arbeidet og informasjon om stillingsprosent eller antall timer jobbet i perioden. Vi godtar ikke ​lønnsslipper, arbeidsavtaler eller CV som dokumentasjon på arbeidserfaring. 
  • Selvstendig næringsvirksomhet må dokumenteres med utskrift fra Brønnøysundregistrene og skatteetaten, eventuelt bekreftelse fra regnskapsfører hvis skatteoppgjøret ikke er klart.
  • Vitnemål, karakterutskrifter, kompetansebevis, kursbevis, diplomer med mer som kan dokumentere din opparbeidede formelle kompetanse. 
  • Dokumentasjon på at du har norsk og engelsk fra minimum 1. året fra videregående skole. Hvis du ikke har videregående opplæring fra Norge eller et annet nordisk land, må du dokumentere at du har norsk og engelsk på nivå med generell studiekompetanse. Les om hvordan du kan dokumentere norsk og engelsk på Samordna opptak sine sider​. ​
  • Egenerklæring der du beskriver din motivasjon for studiet du har søkt på. 

  Hvis det er spesielle opptakskrav til studieprogrammet du søker på, må du i tillegg dokumentere at du dekker disse kravene. 

  Hvis du har omsorg for egne barn, kan du laste opp bostedsattest for å dokumentere det. 

 • Enkelte studier har spesielle opptakskrav i tillegg til krav om generell studiekompetanse. Når det er spesielle opptakskrav, står dette i opptakskravet på nettsiden til studiet.

  Du må dokumentere at du dekker de spesielle opptakskravene selv om du søker på bakgrunn av realkompetanse. Spesielle opptakskrav kan altså ikke realkompetansevurderes. 

  For eksempel, dersom du søker om opptak til bachelor i sykepleie på bakgrunn av realkompetanse, må du også kunne dokumentere at du har gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer). 

  Det kan være flere måter å dekke spesielle opptakskrav på. Vi anbefaler derfor at du leser informasjonen om spesielle opptakskrav på Samordna opptak sine nettsider​.

 • Når du søker på bakgrunn av realkompetanse gjør vi en individuell og skjønnsmessig vurdering av relevant arbeidspraksis, varighet på arbeidserfaring, karakterer i fag​ og om du eventuelt har fagbrev, samt egenerklæringen din. Vi vurderer realkompetansen din opp mot opptakskravene til det studiet du søker opptak til. ​

  Selv om du vurderes som kvalifisert til studiet på bakgrunn av realkompetansen din, må du konkurrere med andre søkere for å få tilbud om studieplass. Dersom det er konkurranse om studieplassene på studieprogrammet du har søkt på, kan det hende at du ikke får tilbud om studieplass selv om vi har godkjent realkompetansen din. Du vil da få tilbud om plass på venteliste. 

  På studier uten konkurranse, vil alle søkere med godkjent realkompetanse få tilbud om opptak.​

 • Frist for å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse er 1. mars. 

  Frist for å laste opp dokumentasjon i søknaden din er 20. mars.​