This page is not available in English

Videreutdanning trafikkfag

For framtida: Førsteamanuensis ved faggruppe trafikk på Stjørdal, Giuseppe Marinelli, tror det er viktig å bruke kjøresimulator i forskning for i neste runde å kunne forberede morgendagens trafikanter på framtidsteknologi. Foto: Inger E. Eftevand Orvin.

Ledige studieplasser

Her gjennomføres det løpende opptak hvor muligheten for å søke er forlenget frem til ledige studieplasser er fylt opp.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Stjørdal
  Studiepoeng: 20
  Studieform: Samlingsbasert

  Utdanning av utrykningsinstruktører skal bidra til at operativ kompetanse i akuttetater blir tilegnet, vedlikeholdt og videreutviklet. Trafikklæreren har gjennom utdanning og yrkespraksis ervervet en unik trafikkfaglig kompetanse. Studiet bygger på denne kompetansen slik at trafikklærere kan bidra i opplæringen av utrykningsførere.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Stjørdal
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert

  Utdanning av utrykningsinstruktører skal bidra til at operativ kompetanse i akuttetater blir tilegnet, vedlikeholdt og videreutviklet.

  Studiet tar gjennom teori og praktiske øvinger sikte på å tilføre den faglige, pedagogiske og didaktiske kompetanse som trengs for å gjennomføre og organisere opplæringen i samsvar med opplæringsforskrift og læreplan for kode 160.

Søknadsfrist 15. juni

 • Lenke til kursets nettside
  Studiested: Stjørdal
  Studiepoeng: 0 (kurs)
  Studieform: Kurs, to dager

  I forbindelse med innføring av den nye førerkortklassen for motorsykkel, klasse A2, er det også innført krav til opplæring for utvidelse fra A2 (mellomklasse) til A. Det er i den forbindelse stilt krav til trafikklæreren som skal forestå opplæring i henhold til trafikkopplæringsforskriften § 9-12 utvidelse fra klasse A2 til A. Krav om tilleggsutdanning er hjemlet i § 6-5 Spesielle krav til undervisningspersonell – klassene A1, A2 og A.

Søknadsfrist 15. august

 • Lenke til kursside

  Studiested: Stjørdal
  Studiepoeng: 5
  Studieform: Samlingsbasert

  Traktor er opprinnelig ment å være et avansert arbeidsredskap for landbruket, men har i dag mange ulike bruksområder knyttet til vegrelatert bruk. Traktoren blir brukt som arbeidsredskap både i anleggsvirksomhet, vegvedlikehold og i transport. I tillegg ser vi i økende grad traktor som framkomstmiddel for ungdom, og spesielt er traktorregistrerte ATV og UTV vanlig. Dette krever en høy bevissthet rundt de ulike maskinenes bruksegenskaper, bevissthet i brukerens motivasjon til sikker håndtering både på og utenfor veg, og bevissthet rundt den generelle sikkerhetskultur brukerne av de ulike maskinene innehar. Spesialutdanning for trafikklærere i klasse T setter primært søkelyset på opplæring knyttet til vegrelatert bruk av traktor. Ervervelse av førerkort klasse T er underlagt kravene i Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. kapittel 15.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Stjørdal
  Studiepoeng: 5
  Studieform: Samlingsbasert

  Studiet tar sikte på å tilføre lærere både trafikkfaglig og trafikkpedagogisk kompetanse. Dette for at målene for trafikalt grunnkurs kan nås. Planen dekker kunnskap en lærer må ha for å skape en kvalitetsmessig god undervisningssituasjon for elevene som skal ta trafikalt grunnkurs.

Om oss

Nord universitet har et nasjonalt ansvar for utdanning av trafikklærere. Ved studiested Stjørdal tilbys et bredt utvalg videreutdanninger innen trafikkfag.

Nord universitet tilbyr studier innen trafikant og kjøretøy på oppdrag fra Statens vegvesen. Studiene er bygd opp av ulike moduler som til sammen bygger kompetanse for ansatte innenfor ulike deler av Trafikant- og kjøretøyseksjonen.

Ta kontakt med studieveilederen som er tilknyttet det enkelte studieprogrammet. Kontaktinformasjon finner du på studieprogramsiden.

Studieprogram

Alle deltidstilbud innen fagområdet trafikk vår og høst 2024.

Videreutdanninger som har vært utlyst

Dette er videreutdanninger som har vært utlyst, og hvor søknadsfristen er gått ut. Det er mulig at disse studiene vil tilbys igjen, og de vil da bli publisert igjen på denne siden med ny søknadsfrist.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Stjørdal
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert

  Er du trafikklærer og ønsker å ha en lederrolle i arbeidet med kompetanseutvikling og kvalitetssikring for bedre sikkerhet på veg? Gjennom utdanningen utvikler du egen kompetanse for bedre å kunne veilede, drifte, lede, kvalitetssikre og utvikle trafikkskolen og medarbeiderne

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Stjørdal
  Studiepoeng: 10
  Studieform: Samlingsbasert - deltid

  Snøscooterinstruktører har en viktig oppgave med å legge grunnlaget for miljøriktig og sikker ferdsel med minst mulig konflikt mellom de ulike brukerne av naturen. I dette studiet får du formell kompetanse som instruktør i klasse S snøscooter.

  Studiet tar sikte på å utvikle kompetanse til å formidle lærestoff og gjennomføre undervisning som bidrar til snøscooterkjøring med minst mulig fare for uhell og ellers i tråd med lover og regler.

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Stjørdal
  Studiepoeng: 15
  Studieform: Samlingsbasert - deltid

  Som trafikklærer for motorsykkel må du ha god ferdighet og kompetanse innen motorsykkelkjøring. Studiet hjelper deg med å utvikle disse egenskapene, og hvordan gi elever en trygg og god opplæring. Du lærer også om hvordan du kan tilpasse undervisningen til ulike elever og situasjoner.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Stjørdal
  Studiepoeng: 60
  Studieform: Samlingsbasert

  Studiet vil kunne kvalifisere for saksbehandlings-, utrednings- og undervisningsoppgaver i offentlig forvaltning, i skoleverket, offentlige og private organisasjoner og virksomheter.

 • Lenke til kursside

  Studiested: Stjørdal
  Studiepoeng: 0 (kurs)
  Studieform: Kurs, to dager

  Er du trafikklærer klasse T og ønsker å undervise på det obligatoriske kurset for hurtiggående traktorer (klassene T 141 og 148) må du gjennomføre spesialutdanning, jf. trafikkopplæringsforskriftenes § 6-13.

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Stjørdal
  Studiepoeng: 5
  Studieform: Samlingsbasert - deltid

  Gjennomført og godkjent alle deler av utdanningen gir kompetanse til å undervise etter læreplan AM 146 j.fr. § 6 -6 i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

  Lærere i offentlig skole må i tillegg ha fullført spesialutdanning for trafikalt grunnkurs for lærere i den offentlige skole.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Stjørdal
  Studiepoeng: 15
  Studieform: Samlingsbasert

  I dette samlingsbaserte studiet får du kompetanse som MC-lærer og utvikler din ferdighet, kunnskap, motivasjon og kompetanse knyttet til kjøring, undervisning og evaluering av motorsykkelføreropplæring. Studentene skal utvikle trafikkfaglig og didaktisk kompetanse knyttet til føreropplæring i motorsykkelklassene samt moped.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Stjørdal
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Nett- og samlingsbasert

  Er du utdannet trafikklærer og vil dele dine erfaringer med fremtidens yrkessjåfører er dette studiet for deg! Har du erfaring som yrkessjåfør har du mye kunnskap om både yrket ditt og det å kjøre i trafikken. Studiet går over ett semester og gir deg kompetanse som trafikklærer for tunge kjøretøy.

Updated
13.06.2024
Updated by
videre@nord.no