This page is not available in English

– Føler meg bedre rustet til jobben

Eirin Stenersen
– Føler meg bedre rustet til jobben
Studiet Stress, alvorlige belastninger og traumelidelser har gitt pedagog Eirin Stenersen større forståelse og kunnskap om hvordan elevene hennes reagerer på stress og traumer.

– Det er ingen tvil om at studiet gir verdifull læring. Jeg skjønner mer av triggerne og hvordan vi avdekker og håndterer de vanskelige følelsene hos ungdommene jeg møter i jobben min. Jeg føler meg bedre rustet til å møte dem på deres premisser, sier Stenersen.

I over tjue år har hun jobbet med barn og ungdom som av ulike årsaker ikke har mestret skolehverdagen.

– Dette er ungdom med mye stress, angst, traumer og utfordringer sosialt. Mange har aldri følt seg forstått og de har det vanskelig. Da jeg bestemte meg for å bli deltidsstudent, var det fordi jeg kjente et behov for å lære mer om spesielt traumeforståelse. Det har jeg fått mye igjen for. I ettertid har jeg tenkt at alle lærere i grunnskolen burde ha denne kunnskapen, forteller pedagogen.

I ettertid har jeg tenkt at alle lærere i grunnskolen burde ha denne kunnskapen, forteller pedagogen.

Eirin Stenersen, pedagog

Nyttig for spesialisthelsetjenesten

Studiet Stress, alvorlige belastninger og traumelidelser passer spesielt godt for deg som jobber innen skole og oppvekst, psykiatri, sykepleie og andre deler av helsevesenet, sosialtjenesten og flykningetjenesten.

– God kunnskap om og forståelse for hvordan mennesker reagerer på stress og livskriser, og hvordan du kan hjelpe dem er ferdigheter mange trenger. Også de som jobber i spesialisthelsetjenesten vil ha god nytte av studiet, sier emneansvarlig Ottar Bjerkeset ved Nord universitet.

Han er professor i psykisk helsearbeid og psykiatri, og praktiserer selv som psykiater.

Professor Ottar Bjerkeset. Foto: Marthe Haugdal - PKOM AS

Det er Annette Jakobsen Zahl, spesialsykepleier ved akutt psykiatrisk enhet ved Nordlandssykehuset, et eksempel på.

– I min jobb på akuttposten har en stor andel av våre innlagte opplevd ulike former for traumer og stress. Det kan være overgrep, omsorgssvikt og annet som er svært belastende. I studiet fikk jeg en bedre forståelse for hvordan jeg møter disse menneskene.

– For meg var det veldig lærerikt og nyttig, og et studium jeg på alle måter anbefaler andre som jobber i spesialisthelsetjenesten, sier Jakobsen Zahl.

Praktiske øvelser

– Vi vet at stress, traumer og alvorlige livshendelser kan gi nedsatt livskvalitet, redusert funksjonsevne og andre fysiske og psykiske helseutfordringer. Som student lærer du hvilke faktorer som på kort og lang sikt bidrar til tilfriskning, mestring og overlevelse.

Bjerkeset understreker at studiet inneholder praktiske øvelser, refleksjon og diskusjon, og er slett ikke et sånt studium hvor man kun hører på foreleser.

– Vi gjør for eksempel øvelser for å skape bevissthet rundt pust og fysiske reaksjoner som følge av stress og traumer. Studentene får konkrete ferdigheter som de kan bruke når de kommer tilbake på jobb.

Etterspurt kompetanse

Ifølge Bjerkeset er det et skrikende behov for denne kompetansen.

– Vi snakker om en av de pasientgruppene som har dårligst tilgang til spesialisert behandling. Det skyldes både manglende fokus på temaet og manglende kompetanse på området. Stress og traumer er et vanlig fenomen, og det er ingen tvil om at helsepersonell har et udekket kompetansebehov.

I forrige semester deltok også ansatte i spesialisthelsetjenesten på studiet.

For meg var det veldig lærerikt og nyttig, og et studium jeg på alle måter anbefaler andre som jobber i spesialisthelsetjenesten

Annette Jakobsen Zahl, som har gått studiet Stress, alvorlige belastninger og traumelidelser

– Det er ekstra positivt at ansatte i spesialisthelsetjenesten deltar. Det er et bevis på at dette er et praktisk anlagt studium hvor studentene lærer å stå i og bearbeide stress og traumer side om side med de de hjelper, sier Bjerkeset.

– Studentene lærer også å formidle hvordan det er vanlig å reagere, slik at reaksjoner ikke blir sykeliggjort. Stressreaksjoner er fryktelig ubehagelig, men ikke farlige. Ofte er reaksjonene både logiske og hensiktsmessige, og noe vi kommer vi borti både privat og jobb, sier han.

Studiet er samlingsbasert og holdes i Levanger våren 2024.

Se våre videreutdanninger i helse- og sosialfag

Vurdere du faglig påfyll underveis i din karriere?

Her finner du en samlet oversikt over alle våre videreutdanninger innen helse- og sosialfag:

For alle videreutdanninger ved Nord universitet: