This page is not available in English

Klar for barnehagelærerutdanning i Nærøysund

Bilde av fIre kvinner som vurderer å ta barnehagelærerutdanning.


Lyst til å søke: Signe Kristiansen Arntzen (21), Thina Møllevik (34) med Nora Lysfjord (2,5 mnd), Andrea Kiil (25) og Maren Kvalø (36) vurderer å søke den nye barnehagelærerutdanningen. Foto: Nina Kjeøy.

Klar for barnehagelærerutdanning i Nærøysund
Høsten 2024 kan du ta barnehagelærerutdanning på deltid i Nærøysund. – Vi har lyst til å søke, sier en smilende gjeng.

Tjue personer møtte opp da Nord universitet og Nærøysund kommune informerte om et splitter nytt utdanningstilbud som starter opp høsten 2024. Da blir det nemlig mulig å ta ei fireårig barnehagelærerutdanning på deltid.

– Vi har et skrikende behov for flere barnehagelærere, og vi har ledige stillinger, sier Kitt Sagmo, rådgiver i Nærøysund kommune.

Klar for å ta utdanning ved siden av jobb

Fødselstallene i Nærøysund øker. Med økte fødselstall så øker også behovet for barnehagelærere og lærere.

Kompetansekoordinator for Ytre Namdal, Trine Valø, var svært glad for at så mange som tjue interesserte møtte da Nord universitet presenterte aktuelle utdanningstilbud for de fremmøtte. En håndsopprekning viste at nær samtlige var spesielt interesserte i den nye barnehagelærerutdanningen, som tilbys i Nærøysund kommune fra høsten 2024.

Thina Møllevik (34) hadde med seg forsamlingens yngste representant, lille Nora Lysfjord på 2,5 mnd.

– Dette virker interessant for meg. Jeg tror jeg skal søke, sier Møllevik.

To andre som allerede har bestemt seg for å søke, er Kristine Lindgren (27) og Marthe Wahl (25). Begge to er utdannet barne- og ungdomsarbeidere og jobber i en barnehage i Kolvereid.

Nå er vi klare for litt faglig påfyll. Vi kjenner at det trengs.

De er motiverte for å kombinere studier og jobb. Dessuten synes de at det er en fordel at de er to fra samme arbeidsplass som tar utdanning samtidig. Da kan de samarbeide både på jobb og under utdanningen.

To kvinner som sitter ved et bord, i samtale med en kvinne som står
Klar for studier til høsten: Kristine Lindgren (27) tv. og Marthe Wahl (25) jobber i dag i en barnehage i Kolvereid. Nå er det klar for å fylle på med mer kunnskap og ta barnehagelærerutdanning. Elin Børve, faggruppeleder for barnehagelærerutdanningene ved Nord universitet, forteller om oppbyggingen av studiet. Foto: Nina Kjeøy.

Stas med så stor interesse!

Elin Børve er faggruppeleder for barnehagelærerutdanningene ved Nord universitet. Hun er glad for den store interessen for den nye desentraliserte utdanningen som starter opp i Nærøysund høsten 2024.

– Vi må ha tjue studenter for å starte utdanningen. Dette lover godt, sier Børve, og oppfordrer alle om å spre ordet om tilbudet.

– Hvordan blir utdanningen lagt opp?

– Det er ei nett- og samlingsbasert utdanning. Det blir tre samlingsuker per semester over fire år. Hver samlingsuke består av fire fulle dager med undervisning på dagtid.

– Mellom samlingene er det en nettsamlingsdag, opplyser Børve. I tillegg er det 100 dager veiledet praksis, der halvparten av praksisen kan tas på egen arbeidsplass, sier hun.

Fire personer som står i et lokale med mange mennesker i bakgrunn.
Positivt samarbeid: Skal man få studenter til å velge lærerutdanninger, slik at kommunene skal få kvalifiserte folk i barnehager og skoler, så må det lagarbeid til. Gjennom LæreriNord samarbeider kommunene og Nord universitet. F.v. Hilde Strøm er rådgiver i Nærøysund kommune, Trine Valø er kompetansekoordinator i Ytre Namdal, Geir Gran jobber med rekrutteringssatsingen LæreriNord ved Nord universitet og Elin Børve er faggruppeleder for barnehagelærerutdanningene ved Nord universitet.

Nett- og samlingsbasert barnehagelærerutdanning i Nærøysund

  • Oppstart høsten 2024.
  • Deltidsutdanning over fire år.
  • Mulig å kombinere jobb og utdanning.
  • Tre samlingsuker per semester i fire år.
  • Hver samlingsuke varer fire dager.
  • 100 dager praksis. 50 prosent av praksis kan tas på egen arbeidsplass.

Opptakskriterier

  • Generell studiekompetanse. Søknadsfrist: 15. april gjennom samordna opptak.
  • Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfrist: 1. mars.
Contact person