This page is not available in English

Regjeringens totalberedskapskommisjon besøkte Nord universitet

Totalberedskapskommisjonen Nordlab

Totalberedskapskommisjonen og ansatte ved Nordlab – Nord universitets innovasjonssenter for sikkerhets og beredskapssamvirke. Øverst f.v: Ensieh Roud, Frode Bjerkås, Gry Alsos, Erlend Hagenes, Jon Halvorsen, Tone Grindland, Kaja Kolvig, Ida Schjesvold. Nederst f.v: Natalia Andreassen, Kjell Stokvik, Siri Grimsrud, Are Tomasgard, Ida Stuberg, Harald Sunde, Odd Jarl Borch, Finn Esben O. Heiberg, Cato Rusthaug, Hege Stenhammer, Øyvind Ytrestøyl Foldal. Foto: Daniel Kibsgaard​.

Regjeringens totalberedskapskommisjon besøkte Nord universitet
Fredag 19. august fikk Nord universitet besøk av Totalberedskapskommisjonen. Kommisjonens oppgave er å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene i Norge kan benyttes best mulig. Kommisjonens leder er tidligere forsvarssjef Harald Sunde, og Nord universitet er representert ved professor Odd Jarl Borch, leder for Nordlab.

This article is more than one year old.

​De besøkende ble presentert for universitetets satsning på samfunnssikkerhet, og hvordan universitetet arbeider på forskjellige områder for å møte dagens og fremtidens kompetanseutfordringer innen sikkerhet og beredskap. Blant annet ble de orientert om universitetets planer om å etablere et senter for fremragende utdanning innen kriseledelse – PREPARED.

Tidligere forsvarssjef og leder for Totalberedskapskommisjonen Harald Sunde og Odd Jarl Borch, leder for Nordlab. Foto: Daniel Kibsgaard.

Kommisjonens leder påpekte at Bodø, Nordland, Troms og Finnmark er av særlig relevans for landets totalberedskap – hvis man klarer å løse beredskapsutfordringene i nord, fungerer de i resten av landet også.

Totalberedskapskommisjonen skal levere sitt arbeid til Justis- og beredskapsdepartementet i juni 2023.​