This page is not available in English

Disputas: Terje Dalen

Disputas: Terje Dalen
Terje Dalen skal holde prøveforelesninger og disputas for graden Doctor Philosophiae ved Fakultetet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet.

Om kandidaten:

Terje Dalen er ansatt som førsteamanuensis ved kroppsøving, idrett og friluftsliv ved Nord universitet, Levanger. Han ble ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2010 og som førsteamanuensis ved Nord universitet i 2018. Han har mastergrad i Kroppsøving fra Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Portrettbilde av mann. Foto
Terje Dalen. Foto: Bjørnar Leknes.

Avhandlingens tittel:

Physical high-intensity actions in elite soccer

Tittel på prøveforelesning over selvvalgt tema:

Betydningen av akselerasjoner og deselerasjoner for vurdering av fysisk trening- og kampbelastning i fotball.

Tittel på prøveforelesning over oppgitt tema:

Treningsbelastning og skaderisiko – kan belastningsmonitorering redusere antall skader i lagidretter?

Bedømmelseskomite:

  • Førsteopponent: Førsteamanuensis Live Steinnes Luteberget, Norges idrettshøgskole
  • Andreopponent: Førsteamanuensis Dan Fransson, Göteborgs universitet, Sverige
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Morten Kristoffersen, Høgskolen på Vestlandet

Sammendrag av avhandlingen:

Det overordnede intensjonen med denne avhandlingen var å utforske de fysiske kravene til elitefotballspillere med spesielt henblikk til høyintensive bevegelser og aksjoner. For å undersøke den overordnede intensjonen ønsket vi å beskrive sprint- og akselerasjonsprofilene til elitefotball og å undersøke om antall akselerasjoner utgjør et mer presist estimat enn høyhastighetsløp i vurdering av fysisk prestasjonsnedgang hos spillere på dette nivået, samt om småbanespill i trening kan gi stor nok
treningsbelastning på høyintensive bevegelser og aksjoner. I tillegg til dette ønsket vi å undersøke spillerbelastningen målt med akselerometer og om denne typen belastning utviklet spesielle mønster i kamp. Videre var hensikten å undersøke hvordan ulike fotballspesifikke høyintensitetsaksjoner påvirker fysiologiske, perseptuelle og akselerometerbelastninger. Seks studier med spesifikke mål og hypoteser ble designet for å undersøke den overordnende intensjonen.

Tidspunkt for prøveforelesning: 18. april 2024 kl. 10.00
Tidspunkt for disputas: 18. april 2024 kl. 12.30
Sted: Daniel Mortenson-salen, Nord universitet, Levanger

Kontaktperson: Terje Dalen: terje.dalen@nord.no , +47 74 02 27 65

Prøveforelesninger og disputas er offentlig. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn hos seniorrådgiver Geir Fjeldavli – geir.o.fjeldavli@nord.no

Calendar

See all events
Ukraine Conference: Managing Societal Crises: Challenges and Coping Strategies
Conference/seminar
16.17. Sep. 2024

Ukraine Conference: Managing Societal Crises: Challenges and Coping Strategies

Bodø and online
11:00
13:00
The Norwegian Network for Research on Ukraine (UKRAINETT) and Nord University Business School invite all researchers and academics with interest in and knowledge about Ukraine to join our annual conference in Bodø, 16-17 september 2024.
International Week 2024
International Week
16.22. Oct. 2024

International Week 2024

Bodø and Levanger
09:00
15:00
Nord University will host its 2024 International Week from Wednesday 16th to Tuesday 22nd October.