This page is not available in English

Vi går veien sammen

Seks mennesker på rekke og rad foran en hovedinngang. Foto

Går sammen: Levanger og Verdal kommune og Nord universitet går veien sammen for å utvikle grunnskolelærerutdanninga i Levanger. Til venstre universitetslektor Silje Dybdahl sammen med lærerstudentene Mathilde Aslaksen Mathisen, Olav Andreas Finanger Sandmo, Natalie Dehli Strand, Marie Kvarsvik og Sigrid Gudding. Foto: Nina Kjeøy.

Vi går veien sammen
KRONIKK: Levanger og Verdal kommuner og Nord universitet går videre på veien sammen, for å utvikle både samfunn og utdanning.

«Vi går veien sammen» er slagordet for Nord universitet sin rekrutteringskampanje i år. I reklamen ser vi hvordan studenter inkluderes i et sosialt studentmiljø på tvers av studieretninger, og at miljøet ikke er større enn at faglærerne snakker med studentene og ikke bare til dem.

Læreryrket er et av de viktigste og mest betydningsfulle yrkene vi har. Vi trenger å rekruttere flere grunnskolelærerstudenter om alle elever i norsk skole skal bli møtt av kvalifiserte lærere. Nedgangen i studentkullene på grunnskolelærerutdanninga merkes allerede i kommunene rundt campus Levanger. Skolene får færre studenter som kommer ut for å gjennomføre sine praksisstudier, og det er færre lærerstudenter tilgjengelige som lærervikarer. I tillegg er det langt færre søkere pr utlyst lærerstilling i kommunene.

Levanger og Verdal kommune og Nord universitet går veien sammen for å utvikle grunnskolelærerutdanninga i Levanger.

Vi arbeider for at studietilbudet skal være attraktivt og relevant, og for at studentene blir rustet til den arbeidshverdagen de skal ut i. Da må ulike tiltak iverksettes på mange nivå. Lærerutdanninger som har høy kvalitet og som er profesjonsrelevante er en av flere målsettinger i Kunnskapsdepartementets nylig lanserte strategi for rekruttering til lærerutdanningene.

Dette samsvarer med det vi erfarer at studentene etterspør. De vil ha mer praksis, mer profesjonsrelevans og mer praksisorientering i undervisninga. Dette ønsker lærerutdanninga og kommunene å arbeide sammen om å imøtekomme.

Vi søker å finne løsninger som både kan tjene studentenes utvikling av lærerkompetanse og utvikling av skolene i nærområdet. Ett eksempel er at fra høsten 2024 får alle førsteårsstudentene på grunnskolelærerutdanninga en dag hver uke ute i en skole i kommunene. Dette kommer i tillegg til de ordinære praksisperiodene, og vil gi studentene mye bedre innblikk i hvordan lærerhverdagen faktisk er, allerede fra første studieår. De vil få bedre muligheter til å koble teori og praksis, og flere erfaringer å koble refleksjoner til. Ikke minst får de gleden av å bli kjent med elevene og får bygge relasjoner til dem. Nettopp det å få muligheten til å gjøre en forskjell oppgis som den viktigste årsaken til at lærerstudenter startet på en lærerutdanning, ifølge en undersøkelse gjennomført av Pedagogstudentene. For skolene er det positivt med lærevillige og nysgjerrige studenter i klasserommene.

Videre skal alle studenter gjøre et forsknings- og utviklingsarbeid i løpet av de første åra på lærerutdanninga, og de avslutter også utdanninga med en profesjonsrettet masteroppgave, som også er et forskningsprosjekt. Disse prosjektene skal gi gode muligheter for å utvikle skolenes praksis.

Sist, men ikke minst: Til tross for at vi i området omkring campus Levanger har rimelige hybler og studentboliger sammenlignet med storbyene, er det en utfordring for studenter at stipend og studielån ikke alltid strekker til. En del studenter jobber mye ved siden av sine studier. Noen jobber mer enn det som er ønskelig i kombinasjon med et fulltidsstudium. Andre kan tenke seg en liten deltidsjobb, men finner ikke ut hvilke muligheter de kan ha, og hvor de skal henvende seg. Når studenter likevel vil jobbe litt ved siden av studiet, er det fint for både studiesituasjonen og for lokalmiljøet at de kan få små deltidsjobber som har en relevans for det yrket de utdanner seg til. Her ser vi et stort potensial i hvordan vårt samarbeid kan hjelpe grunnskolelærerstudentene: Vi vil formidle relevante deltidsjobber til lærerstudentene innenfor oppvekstsektoren. Slik får de både profesjonsrelevant arbeidserfaring og ei viktig ekstrainntekt. Samtidig avhjelpes et stort behov for arbeidskraft i kommunene. De kommende lærerne (studentene) skaffer seg et nettverk i profesjonsfeltet, og oppvekstsektoren i kommunene kan rekruttere gode lærere i fremtiden.

Når Nord universitet og kommunene tar grep sammen, er det en reell vinn-vinn-situasjon for alle parter. Skolen er grunnmuren i lokalsamfunnet, og lærerstudentene fremtiden i skolen. Levanger og Verdal kommuner og Nord universitet går videre på veien sammen, for å utvikle både samfunn og utdanning.