This page is not available in English

– Et viktig arrangement

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Øvelse Nord: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram åpnet det 29. Øvelse Nord med å legge fram noen hovedelement fra langtidsplan for forvarssektoren. Foto: Adrian Svendsen Bensvik

– Et viktig arrangement
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram løfter fram Øvelse Nord og samvirkeøvelsen som viktige element i den nye forsvarspakken.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram fikk æren av å åpne det 29. Øvelse Nord.

Et fullsatt auditorium A1 ved Nord universitet, campus Bodø, fikk mandag høre hvor viktig det er at hele samfunnet må spille på lag når Norge må bygge opp igjen sin beredskap og sitt kollektive forsvar.

I dette er Øvelse Nord en viktig aktør.

– Øvelse Nord er et sentralt arrangement og mer i tiden enn noen ganger tidligere. Vi tar noe av dette opp i totalforsvarspakken og da var det kjempebra å utnytte muligheten det ga å komme hit, sier Gram, som for et par tiår siden selv var student ved Nord og som både den gang da og nå, trives i Bodø.

Denne gang for å legge fram den største satsingen på Forsvaret på 70 år. En langtidsplan for Forsvaret, som nå er å finne som podkast: "Forsvarsløftet - for Norges trygghet".

– Det er lite som passer bedre enn å presentere denne planen på Nordens største sivile fastlands beredskapsøvelse i Bodø, sier Gram.

Fullsatt sal: Auditorium A1 fyltes opp før Gram tok ordet i åpningen av Øvelse Nord. Foto: Adrian Svendsen Bensvik

Avhengig av de sivile

Det lokale og regionale står sentralt når Norge de kommende årene skal bygge opp sitt totalforsvar. Gram illustrerer samhandlingen som tre pilarer:

  • Forsvaret
  • Totalforsvaret inkl. sivilforsvaret
  • Alliansesamarbeidet

I sum er dette Norges forsvarsevne.

– Verden blir aldri som før. Det er grunnleggende når vi tenker beredskap. Vi må være forberedt og vi må tenke mer langsiktig enn før. Vi har behov for et forsvar som er operativt døgnet rundt, og vi er opptatt av stabilitet i nord. Vi må være til stede. Konseptet bygger på disse tre pilarene, og i krise og forsvar er forsvaret helt avhengig av en nasjonal beredskap, sier Gram.

Verden blir aldri som før. Det er grunnleggende når vi tenker beredskap.

Bjørn Arild Gram, forsvarsminister
Minister: Bjørn Arild Gram åpnet Øvelse Nord 2024. Foto: Adrian Svendsen Bensvik

Styrker alle ledd

Gram sier de ser forfall og nedbygging i hele Forsvaret. Dette er nå i ferd med å snu.

– Det er for mye som ikke er bra. Vi skal forbedre svakheter og bygge opp. Grunnmuren må være i orden. Så satser vi på en rekke nye områder. Den største satsingen er sjøforsvaret. Vi bygger ut nesten alt vi har og skaffer nye fregatter, kystvaktskip og ubåter.

– Heimevernet bygges også opp og de skal trene mer. Alle områder av landet skal ha heimevern, og de skal møtes minimum en gang per år. De får også mer utstyr og det blir flere innsatsstyrker.

– Vi bygger også ut Hæren. Vi etablerer en ny Finnmarksbrigade, vi øker fra en til tre brigader i Troms og vi bygger opp en reservebrigade i Sør-Norge, forteller Gram fra talerstolen i A1 campus Bodø.

De nye og sammensatte truslene gjør at det også tenkes klær, kuler, krutt og personell.

– Vi øker forsvarsbudsjettet med 600 milliarder kroner fram mot år 2036. Men det viktigste er folkene. Vi øker med 4.600 ansatte, 4.600 personer i førstegangstjenesten og 13.700 flere reservister.

Øvelse Nord: F.v. Maria Strandås og Erlend Hagenes i Øvelse Nord, forsvarsminister Bjørn Arild Gram og rektor Hanne Solheim Hansen. Foto: Adrian Svendsen Bensvik

Øvelse Nord

Øvelse Nord er en fullskala beredskapsøvelse der aktører innenfor beredskap trener på håndtering av store hendelser og kriser. I tillegg til den operative øvelsen, arrangeres det fagdager, seminarer, faglige forum, folkemøter og en rekke andre aktiviteter.

Sikkerhet og beredskap - kontakt våre forskere