Research and Innovation Support

Marianne Hatlestad
Senior Advisor
T: 755 17209 / 995 20417
E:marianne.hatlestad@nord.no

Irene Andreassen
Advisor
T: 755 17384
E:  irene.andreassen@nord.no

Sissel Marit Jensen
Senior Advisor
T: 755 17804
E: sissel.m.jensen@nord.no

Kathryn Anne-Marie Donnelly
Senior Advisor
T: 755 17441
E: kathryn.a.donnelly@nord.no

Kevin Johansen
Advisor
T: 755 17211
E: kevin.johansen@nord.no

Per Gaute Pettersen
Senior Advisor
E:  per.g.pettersen@nord.no
T:  +47 75 51 74 12

Morten Skjelbred
Senior Advisor
E:  morten.skjelbred@nord.no
T:  +47 75 51 71 48

 

 

 

 

Hvordan kan kravet til en time fysisk aktivitet hver dag i skolen innfris?Sent i fjor høst ble det bestemt at det blir obligatorisk med en time fysisk aktivitet hver dag for alle elever i den norske grunnskolen. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Hvordan-kan-kravet-til-en-time-fysisk-aktivitet-hver-dag-i-skolen-innfris.aspxHvordan kan kravet til en time fysisk aktivitet hver dag i skolen innfris?
Ta medieutdanning!Vil du jobber med medieteknologi eller kommunikasjon?https://www.nord.no/no/studier/studietilbud/Sider/Media.aspxTa medieutdanning!
Bli samfunnsviter!Er du opptatt av velferdsstatens brukere, næringsstruktur og politiske utfordringer? Med samfunnsvitenskapelig utdanning får du mulighet til å jobbe både praktisk og teoretisk med disse temaene.https://www.nord.no/no/studier/studietilbud/Sider/Samfunnsfag.aspxBli samfunnsviter!