Research and Innovation Support

Marianne Hatlestad
Senior Advisor
T: 755 17209 / 995 20417
E:marianne.hatlestad@nord.no

Irene Andreassen
Advisor
T: 755 17384
E:  irene.andreassen@nord.no

Sissel Marit Jensen
Senior Advisor
T: 755 17804
E: sissel.m.jensen@nord.no

Kathryn Anne-Marie Donnelly
Senior Advisor
T: 755 17441
E: kathryn.a.donnelly@nord.no

Kevin Johansen
Advisor
T: 755 17211
E: kevin.johansen@nord.no

Per Gaute Pettersen
Senior Advisor
E:  per.g.pettersen@nord.no
T:  +47 75 51 74 12

Morten Skjelbred
Senior Advisor
E:  morten.skjelbred@nord.no
T:  +47 75 51 71 48

 

 

 

 

Er varme hender nokVi trenger kloke hoder til å styre alle disse hendene.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Er-varme-hender-nok.aspxEr varme hender nok
Grunnskolelærer 1-7 studiested BodøBodø tilbyr følgende masterfag: Norsk, matematikk, musikk, engelsk og spesialpedagogikk. Se studiemodell under. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/studier/Sider/grunnskolelarer-1-7-studiested-Bodo.aspxGrunnskolelærer 1-7 studiested Bodø
Valgte samlingsbasertAnja-Christin Bjørklund Olsen setter pris på en lærerutdanning som gir henne mulighet til å bo der hun vil bo, men også muligheten til å studere fulltid. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/artikler/Sider/laererutd-5-10-Anja-Christin.aspxValgte samlingsbasert