Culture and Education

Kultur og dannelse
The research group of Culture and Education works on areas related to interaction between Culture and Education in kindergardens, schools and society in general. 

Description

Forskningsgruppen Kultur og dannelse arbeider med problemstillinger knyttet til samspillet mellom kultur og dannelse i barnehage, skole og det øvrige samfunnet. Institusjoner som barnehager, skoler, lærerutdanninger (høyere utdanningsinstitusjoner) og museer og deres rolle som kulturbærere er særlige interessefelt. Pedagogen ved disse institusjonene og deres rolle i utviklingen og formidlingen av kultur og hvordan dette virker inn på dannelsesprosesser er videre innenfor gruppens særinteresser. Gruppens medlemmer har utviklet sine teoretiske ståsteder på bakgrunn av teoretikere som Dewey, Rancière, Klafki, Ricoeur og Gadamer.

Research leader

Emc

Contact
Profesjonshøgskolen
Universitetsalléen 11
8049 Bodø
emc@uin.no