Lars Martin Jakt

Forsker Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-mail:
lars.m.jakt@nord.no
Phone:
+47 75 51 75 79
Mobile:
Office:
Bodø, Hoved Campus 2062